Với bề dày kinh nghiệm hoạt động  trong lĩnh vực thương mại đường mía,  là đối

tác của nhiều nhà máy sản xuất đường uy tín trong nước cũng như trên thế giới như

Công ty CP Đường Biên Hòa, Công ty TNHH Đường Việt Nam - Đài Loan, các Nhà máy

Đường  Nghệ An, Khánh Hòa,  Lam Sơn, Quảng Ngãi, Nông Cống,  Cuộc Sống Việt tự 

tin có thể đáp ứng được mọi yêu cầu của Quý Khách Hàng dựa trên các tiêu chí:

  • Đa dạng sản phẩm.
  • Tiến độ giao hàng kịp thời.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Đảm bảo thực hiện đúng những cam kết với khách hàng.                                                                                                                                                                                             

 

X

Sản phẩm đường